Thursday, 21 July 2011

Dress GAP

Dress GAP  Harga Retail  RM50.00

Dress Carter's
Baby Carter's   Harga Retail  RM40.00

Dress SMILE RABBIT

Dress SMILE RABBIT  RM40.00

Dress Baby George

Dress Baby George  RM 38

Dress RALPH LAUREN

Dress RALPH LAUREN Harga retail RM40.00
Harga Retail RM50.00

Wednesday, 20 July 2011

GAP pants

GAP pants harga retail RM39.00

OSHKOSH dress


Oshkosh Dress Harga Retail RM 65.00


Oshkosh Dress Harga Retail RM 65.00                                   


Oshkosh Dress RM50.00

Oshkosh Jeans Dress RM 45.00

OSHKOSH drees harga retail RM65.00